top of page
<= Log hier in op   OpenFBC

Financieel inzicht voor uw beslissingen

Vindt u het ook lastig om een compleet en juist financieel inzicht te krijgen in projecten en om dat inzicht vervolgens ook te behouden? Als een project gestart wordt met een business case dan gebeurt er tijdens het project verder meestal weinig met die business case.  De business case wordt in zo'n geval alleen gebruikt om de initiële investering in het project te legitimeren. Echter, na verloop van tijd zijn er meerdere besluiten genomen en is er vaak al extra geld aan het project besteed.  Hierdoor is er geen goed overzicht meer in de financiën van het project. Het wordt dan moeilijker om afgewogen besluiten te nemen. Het project lijkt meer een doel op zich te worden dan een besluit om bepaalde business doelstellingen te halen op basis van een kosten en baten afweging. En wat als uw organisatie niet 10 maar 50 of 100 of nog meer projecten per jaar doet? Wilt u uw processen rondom business cases verbeteren qua transparantie en besluitvorming, dan kunnen wij u helpen.

bottom of page