top of page

Oplossing

Als u een persoon bent die zijn of haar rol vaak verbonden ziet aan investeringen en/of projecten, bijvoorbeeld als business executive, controller, programmamanager, projectmanager of op een andere manier dan kunnen wij u helpen om de financiële aspecten van uw business case goed te managen. 

 

Wat is vaak het probleem?

Directies en hoger management hebben bij de besluitvorming over het opstarten van projecten of het doen van investeringen vaak de pragmatische problemen van herkenbaarheid en vooral inzicht in de weergave van een financiële cijfers. Is het volledig? Klopt de informatie? Herken/begrijp ik het? Kan ik een besluit nemen? Wat telkens afgewogen wordt, is of en hoe een project financieel bijdraagt aan de organisatie.  Iedere business manager of projectmanager maakt een andere business case met andere opbouw en financiële structuur. Daarbij worden vaak rekenfouten gemaakt en is het onduidelijk wat de verwachtte rentabiliteit van een project is. Wat wij ook vaak zien is dat business cases op verschillende lokaties zijn opgeslagen binnen het bedrijfsnetwerk en niet beheerd worden.  Daarmee zijn business cases soms moeilijk terug te vinden.
 

Een onderliggend probleem bij business cases is vaak dat de kennis en kunde om het rekenwerk goed te doen ontbreekt. Het resultaat is dat iedereen het op zijn eigen "beste" manier doet. Het rekenwerk is echter voor veel professionals, vooral aan de business zijde, niet een dagelijkse bezigheid en daarom lastig en foutgevoelig. Er zijn altijd meerdere vakgebieden nodig om een business case op te stellen. Het gaat om business informatie als verwachtte kosten/opbrengsten in de operatie maar ook bijvoorbeeld om de 1-malige projectuitgaven en investeringen. Daarom zijn inschattingen nodig vanuit de operatie en vanuit het project. Hierbij is ook de kennis van financiële specialisten nodig om alle financiële informatie te controleren en op een juiste manier in de bedrijfsadministratie te verwerken. U wilt alle business cases binnen uw organisatie op dezelfde manier vormgeven en voor alle noodzakelijke disciplines toegankelijk maken en houden. Een business case is immers ook een communicatie middel.

 

Wat is de oplossing?

We willen het u veel makkelijker maken met een oplossing die altijd en overal beschikbaar is. Een oplossing zonder rekenwerk, en waarbij u uw tijd effectief kunt richten op de inhoud en kwaliteit van de business case. U hoeft niet meer na te denken over hoe een financieel plaatje van een project in een business case past of er uit moet zien. Directies en andere besluitvormers hebben altijd een gestandaardiseerd overzicht wat op dezelfde éénduidige manier te lezen is. Onze oplossing bevat een dedicated applicatie-omgeving in de cloud die alleen toegankelijk is voor medewerkers uit uw organisatie. U bepaalt zelf wie toegang heeft tot welke informatie. Uw gegevens worden geback-upt, veilig bewaard en zijn altijd op dezelfde plaats terug te vinden. 

 

Met business cases werken, vraagt een goede ondersteuning en tooling. En dat bieden wij met ons product OpenFBC.nl

FUNCTIONALITEIT

De basis is één doordacht A4-tje waarop alle financiële gegevens gerubriceerd worden weergegeven. Er is een directe weergave van rentabiliteitsparameters na iedere financiële invoer. Parameters die voor alle projecten gelden als bijvoorbeeld de doorlooptijd van de business case zijn standaard voor alle projecten op te geven. Ook kunt u hiervan afwijken.

PROGRAMMA
CONTEXT

Met speciale functionaliteiten kunt u de totale financiële business case van een programma inzien uitgaande van de business cases van alle onderliggende projecten.

  1. in de cloud, altijd te benaderen

  2. volledig schaalbaar met Oracle technologie

  3. volledige (gebruikers)beheer functionaliteit

  4. geen ICT beheer of inspanning, software draait op onze servers

  5. gratis proefperiode (onder voorwaarde)

bottom of page